De laatste verzorging

Hoe vindt de laatste verzorging plaats?

Na vaststelling van overlijden door een (schouw-)arts kan de laatste verzorging van het lichaam van de overledene plaatsvinden, vroeger ook wel het ‘afleggen’ genoemd. Tenzij er sprake is van donatie of er nader onderzoek van het lichaam (obductie) nodig of gewenst is.

In deze situaties vindt de laatste verzorging doorgaans later plaats, vaak ook in het ziekenhuis.

 

Kan ik meehelpen bij de laatste verzorging van mijn overleden dierbare?

U kunt volgens de uitgangspunten van ons bedrijf in principe altijd meehelpen en/of aanwezig zijn bij de laatste verzorging. Momenteel hebben we te maken met een aantal maatregelen vanwege Covid-19 en is het in beginsel niet mogelijk om te helpen bij de laatste verzorging. Wel kunt u op afstand bij de verzorging aanwezig zijn. Ook kunt u uw overleden dierbare met uw familie of andere naasten zelf verzorgen. De laatste verzorging vindt altijd in overleg met u plaats.