De laatste verzorging

Na vaststelling van overlijden door een (schouw-)arts kan de laatste verzorging van het lichaam van de overledene, vroeger ook wel het ‘afleggen’ genoemd, plaatsvinden tenzij er bijvoorbeeld sprake is van donatie of er nader onderzoek van het lichaam (obductie) nodig of gewenst is.

In deze situaties vindt de laatste verzorging doorgaans later plaats, vaak ook in het ziekenhuis.

De laatste verzorging kan heel persoonlijk zijn. Wij overleggen met u of u de laatste verzorging graag zelf wilt doen of liever aan ons overlaat. Een andere mogelijkheid is dat we de laatste verzorging samen met u doen. Dit kan een mooi en intiem begin zijn van de samenwerking aan het afscheid van uw dierbare. Het gaat echter in alle gevallen om uw behoefte om wel of niet te willen assisteren bij de laatste verzorging.