Wat moet er worden geregeld?

Vlak na een overlijden dient veel geregeld te worden in een relatief kort tijdsbestek. De Wet (WLB) stelt dat iemand na overlijden binnen zes werkdagen gecremeerd of begraven dient te worden. In die periode van enkele dagen moet er o.a. het volgende geregeld worden:

 • Laatste verzorging en opbaring van de overledene, incl. overbrengen naar het huisadres of adres van opbaring. De uitvaartbegeleider kan hierbij zelf assisteren of zorgt voor de organisatie
 • Regelen van bezorging uitvaartkist en koeling of thanatopraxie in geval van een thuisopbaring
 • Dagelijkse controle van de overledene in geval van thuisopbaring of contact met het rouwcentrum van opbaring over conditie van het lichaam van de overledene en andere eventuele bijzonderheden
 • Bespreken en checken van wensen voor de uitvaart, zowel van de familie als mogelijk van de overledene zelf
 • Checken testament en uitvaartverzekering/lidmaatschap uitvaartvereniging indien gewenst
 • Laten maken en bezorgen van rouwkaarten nadat de hoofdlijnen voor het afscheid besproken en vastgesteld zijn
 • Desgewenst advertentie(s) opmaken en laten plaatsen in regionale of landelijke krant(en)
 • Verzorgen van alle voor de uitvaart noodzakelijke formaliteiten, zoals aangifte doen van overlijden bij gemeente, halen van de akte van overlijden (uittreksel uit het overlijdensregister), verlof tot cremeren of begraven en eventueel uitstel vragen van de termijn waarbinnen de uitvaart plaats moet vinden – indien dit nodig is (op basis van de WLB)
 • Alle wensen rondom de afscheidsplechtigheid bespreken met de familie. Keuze laten maken voor begraven of cremeren. Op basis van de aangegeven wensen van de familie in overleg invulling geven aan de afscheidsplechtigheid en deze tot in detail vormgeven. Verstrekken van informatie en desgewenst adviseren over mogelijkheden rondom het afscheid. Onderwerpen zijn onder andere: keuze voor de afscheidslocatie, mogelijke inzet van beeldmateriaal en (live) muziek, sprekers, inzet van een fotograaf, een eventuele bijeenkomst na afloop van de plechtigheid en daarbij aangegeven consumpties van voorkeur en eventuele verder aangegeven wensen. Alles is mogelijk, zolang de aangegeven wensen van de familie binnen de grenzen van de wet te realiseren zijn
 • Desgewenst organiseren van aparte condoleancemiddag of -avond
 • Organiseren van het staatsievervoer van de overledene op de dag van de uitvaart naar de locatie van afscheid en/of crematorium of begraafplaats. Desgewenst verschillende mogelijkheden voor alternatief vervoer aangeven
 • Draaiboek opstellen voor de dag van de uitvaart en dit finaal bespreken met de familie, evenals de tekst die gebruikt wordt door de uitvaartbegeleider in de rol van ceremoniemeester bij de afscheidsplechtigheid
 • Etc.