Afscheid Klaasje

Tante Klaasje en oom Egbert leerden elkaar 47 geleden kennen als collega’s bij de sociale werkvoorziening in Assen. Na een kort ziekbed stierf Klaasje eind februari. Namens Ellen Nooren Uitvaartverzorging begeleidde Anita Buikstra het afscheid en de uitvaart.

Het overlijden van Klaasje kwam ondanks haar respectabele leeftijd heel plotseling. Aan het samenzijn van twee bijzondere mensen kwam een einde. Anita hielp met geduld en doortastendheid Egbert en zijn familie door het proces heen. Ze nam niet alleen praktische zorgen weg, maar hielp ook met het vinden van woorden die de gevoelens van dat moment uitdrukten. Gedurende de dagen rond de uitvaart was Anita steeds als vraagbaak beschikbaar, op elk moment dat we haar nodig hadden.

Het afscheid in uitvaartcentrum Ommeland en Stad was zeer goed geregeld. Het vervoer naar het centrum, de ontvangst van genodigden, de mooie toespraken met geprojecteerde foto’s, het afscheid zelf met muziek. Anita regisseerde het zonder ook maar een moment zelf op de voorgrond te treden, respectvol en zorgvuldig. Zo werd een moeilijke dag een moment waar Egbert en andere nabestaande met een warm gevoel aan terugdenken.

 Dank Anita, dank Ellen Nooren.

 - Martin van Iperen, namens de familie