Uitvaartverzekeringen

Verzekeringen bij uitvaart

UitvaartverzekeraarsHet belangrijkste als het gaat over uitvaartverzekeringen en de verzorging van de uitvaart, is: u beslist wie de uitvaart voor u verzorgt, óók als u elders verzekerd bent. Het maakt niet uit welke verzekering u heeft of bij wie u verzekerd bent, of het een kapitaalverzekering, een deposito of een verzekering in natura is. U bent niet verplicht de verzekeraar uw uitvaart te laten verzorgen. U gebruikt deze verzekering puur voor de betaling van de uitvaartnota. Meer over de kosten van de uitvaartverzorger.

Vraag de onafhankelijke uitvaartverzorger van uw keuze naar de mogelijkheden. Als u dat wenst, dient hij of zij bij uw verzekeraar het verzoek in voor de uitkering van de uitvaartpolis of informeert naar het bedrag waar u recht op heeft. Soms leidt dit bij een naturaverzekering tot een vermindering van het bedrag dat de verzekeraar vergoedt, maar door de besparingen die de individuele uitvaartverzorger mogelijk kan realiseren, zijn de uiteindelijke kosten van de betreffende uitvaart uiteindelijk vaak gelijk of bij uitgebreide uitvaarten mogelijk zelfs lager dan bij de organisatie waar u verzekerd bent.

De uitvaartverzorger bekijkt de uitvaartwensen en vergelijkt deze met de hoogte van de mogelijke uitbetaling van de verzekering. Ellen Nooren Uitvaartverzorging is geen bemiddelaar van verzekeringen.

Welke verzekering is afgesloten?

Als nabestaanden niet weten of er een uitvaartverzekering is afgesloten, kunnen zij het uitvaartverzekeringsregister raadplegen.

Het verschil tussen verzekering in natura, deposito en kapitaalverzekering

Er zijn duidelijke verschillen tussen de mogelijkheden om de kosten van een uitvaart te betalen. Er zijn uitvaartverzekeringen en zogenaamde deposito’s. Hieronder voor uw informatie een kort overzicht.

Natura (pakket) verzekering

Bij een naturaverzekering wordt na overlijden geen geldbedrag uitgekeerd. Er is vooraf een basispakket aan diensten samengesteld. Dit betekent dat nabestaanden niets zelf hoeven te regelen voor de begrafenis of crematie. Degene die de verzekering in natura afsluit, heeft aangegeven wat er allemaal geregeld moet worden. Bijvoorbeeld het aantal auto’s, een uitvaartkist en verzending van rouwkaarten. De natura uitvaartverzekering vergoedt de vooraf overeengekomen kosten van de vastgelegde delen van de uitvaart. Deze verzekering dekt niet altijd alle kosten. Daarom moet bij een verzekering in natura rekening worden gehouden met mogelijke bijkomende kosten.

Belangrijk aandachtspunt is dat onderdelen die vanuit de verzekering in natura niet worden afgenomen, ook niet of nauwelijks worden gecompenseerd.

Deposito

Een depositofonds is een eenmalige storting voor een uitvaart. De storting kan plaatsvinden bij een uitvaartverzekeringsmaatschappij. Het is geen verzekering. Bij overlijden wordt het ingelegde bedrag, verhoogd met de bijgeschreven rentevergoeding, verrekend met de kosten van de uitvaart. De nabestaanden kunnen hiermee de uitvaartkosten betalen. Of het bedrag toereikend is, hangt af van de hoogte van de eenmalige storting en de uiteindelijk gemaakte kosten voor de uitvaart.

Kapitaalverzekering

Bij een kapitaalverzekering ontvangen de nabestaanden bij overlijden een geldbedrag. Zij kunnen met dat bedrag zelf de crematie of begrafenis regelen en betalen. De nabestaanden zijn niet verplicht het hele bedrag te gebruiken. De nabestaanden kunnen een (resterend) deel van dit bedrag bijvoorbeeld ook aan een goed doel schenken. Bij de kapitaalverzekering zijn geen diensten inbegrepen. Nabestaanden schakelen zelf een uitvaartverzorger in en regelen alles zelf met de uitvaartbegeleider. Dit biedt veel ruimte en mogelijkheden voor een persoonlijk afscheid. Het uit te keren bedrag van de kapitaalverzekering is vooraf te bepalen. Als de verzekering niet geïndexeerd is en lang geleden afgesloten, kan het zijn dat nabestaanden moeten bijbetalen indien het verzekerde bedrag niet toereikend is.

Uitvaartverzekering afsluiten

Als u een uitvaartverzekering wilt afsluiten, dan raden wij u aan om advies in te winnen over een desbetreffend financieel product bij een verzekeraar of tussenpersoon. Bekijk hier een lijst van uitvaartverzekeraars.