Wat te doen bij overlijden?

Als iemand is overleden moet een (schouw-)arts vaststellen dat de dood is ingetreden. Bij overlijden thuis, neemt u contact op met de huisarts. Bij overlijden in een ziekenhuis of verzorgingstehuis is de behandelend arts uw aanspreekpunt. Onderstaand vindt u de stappen ‘wat te doen bij overlijden’ op een rijtje.

Stapsgewijs: Wat te doen bij overlijden?

Stap 1: Bel uw (huis-)arts

Bij overlijden thuis stelt in de regel de huisarts het overlijden vast. In het ziekenhuis of verzorgingshuis heeft de -daar aanwezige- arts deze taak. U ontvangt van hem of haar de verklaring van (natuurlijk) overlijden. Met deze verklaring kunnen wij voor u aangifte van overlijden doen bij de Burgerlijke Stand.

 

Stap 2: Bel Ellen Nooren Uitvaartverzorging

U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week rechtstreeks bereiken op nummer 06 – 22 44 88 77.   In overleg met u zorgen wij ervoor dat de overledene met respect en aandacht wordt verzorgd. U bepaalt de plaats van opbaring, dat kan thuis zijn in uw eigen vertrouwde omgeving, in een rouwcentrum, bijvoorbeeld in een zogeheten 24-uurskamer. Wij informeren u over de mogelijkheden en zorgen voor overbrenging naar de opbaarlocatie van uw keuze als u dit wenst.

Vaak worden de eerste punten voor de begrafenis of crematie op de dag van overlijden besproken. Als het voor u beter is dit wat later te doen, dan maken we een vervolgafspraak voor de dag erna.

Uitvaartverzorging betekent voor ons een persoonlijke, betrokken benadering. Vormgeven van een voor u passende, mooie invulling van het afscheid en deskundige organisatie. Samen met u geven wij vorm aan de uitvaart, zoals u dat wenst. 

 

Stap 3: Belangrijke documenten en kleding klaarleggen

Als het overlijden verwacht wordt en anders kort na het overlijden van uw dierbare, kunt u een aantal zaken alvast voorbereiden of klaarleggen:

  • Legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort) van de overledene
  • BSN van de overledene en van de opdrachtgever van de uitvaart
  • Gewenste kleding voor de opbaring
  • Overzicht van adressen voor eventueel te versturen rouwkaarten
  • Wilsverklaring, voor zover aanwezig
  • Uitvaartpolis / uitvaartverzekering of bewijs van lidmaatschap van een uitvaartvereniging, indien aanwezig

 

Stap 4: Stel uw kerk of genootschap op de hoogte

KerkgenootschapAls de overledene lid was van een kerk of andere levensbeschouwelijke organisatie, of wanneer dit voor uzelf belangrijk is, adviseren wij u deze zo snel mogelijk te informeren. Zij kunnen zich dan voorbereiden op een eventuele uitvaartdienst of desgewenst zorgen voor begeleiding bij het rouwproces.


 

Stap 5: Uw wensen

Kleurrijke tafel in boomgaardMet degenen die zorg dragen voor het afscheid, komen we samen. Dit kunnen familieleden zijn, maar natuurlijk ook vrienden. Allereerst gaat het om de sfeer van het afscheid: wat past bij het leven van degene van wie u afscheid neemt? Hoe kan dit het beste tot uitdrukking komen? Heeft de overledene speciale wensen met u besproken? En wat is voor uzelf als betrokkenen en nabestaanden belangrijk?

 

De eerste praktische onderdelen kunnen dan vaak worden vastgesteld, zoals de dag van de uitvaart, de locatie voor het afscheid en voorkeur voor wel of geen rouwbezoek, aan huis of op een opbaarlocatie. Allemaal informatie die nodig is voor de rouwkaart, die meestal de volgende dag opgemaakt, gedrukt en verzonden wordt. Lees meer over uitvaart regelen.