Wat te doen bij overlijden?

Als iemand is overleden moet een (schouw-)arts vaststellen dat de dood is ingetreden. Bij overlijden thuis, neemt u contact op met de huisarts. Bij overlijden in een ziekenhuis of verzorgingstehuis is de behandelend arts uw aanspreekpunt. Onderstaand vindt u de stappen ‘wat te doen bij overlijden’ op een rijtje.

Wat te doen bij overlijden: is er een donorcodicil?

Donor - verschillenBij het overlijden is het onder andere van belang om na te gaan of de overledene een donorcodicil heeft.
Op onze ‘Checklist uitvaart’ vindt u de belangrijkste zaken op een rijtje die geregeld moeten worden na het overlijden van een dierbare. Waar kunt u aan denken en wat kunnen wij voor u betekenen?

 

Stapsgewijs wat u moet doen bij overlijden

Stap 1: Bel uw (huis-)arts

Bij een thuisoverlijden stelt de huisarts het overlijden vast. In het ziekenhuis of verzorgingshuis heeft de -daar aanwezige- arts deze taak. U ontvangt van hem of haar de verklaring van (natuurlijk) overlijden. Met deze verklaring kunnen wij voor u aangifte van overlijden doen bij de Burgerlijke Stand.

Stap 2: Bel Ellen Nooren Uitvaartverzorging

U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week rechtstreeks bereiken op M 06 – 22 44 88 77. In overleg met u zorgen wij ervoor dat de overledene met respect en aandacht wordt verzorgd. U bepaalt de plaats van opbaring, dat kan thuis zijn in uw eigen vertrouwde omgeving, in een rouwcentrum, al dan niet in een zogeheten 24-uurskamer. Wij informeren u over de mogelijkheden en zorgen desgewenst voor de overbrenging naar de opbaarlocatie van uw keuze.

Vaak worden de eerste details voor de begrafenis of crematie op de dag van het overlijden besproken. Als het voor u beter is dit wat later te doen, dan maken we een vervolgafspraak voor de dag erna.

Uitvaartverzorging betekent voor ons een warme en betrokken benadering, het vormgeven van een voor u passende, mooie invulling van het afscheid en een uitstekende organisatie. Samen met u geven wij vorm aan de uitvaart, zoals u dat wenst. Onze ervaring in de regio Groningen en Drenthe is ruim en wordt positief gewaardeerd.

Stap 3: Belangrijke documenten en kleding klaarleggen

TrouwboekjeOm een aantal zaken rondom de uitvaart te kunnen voorbereiden en organiseren, is het prettig als u het volgende alvast klaar zou kunnen leggen:

  • Legitimatiebewijs (BSN) van de overledene en van de contactpersoon/opdrachtgever van de uitvaart
  • Gewenste kleding voor de opbaring
  • Eventueel het trouwboekje of de partnerregistratie
  • Adressenlijst voor de rouwkaart, indien u die versturen wilt
  • Wilsverklaring – indien aanwezig
  • Uitvaartpolis / uitvaartverzekering of bewijs van lidmaatschap van een uitvaartvereniging

Stap 4: Stel uw kerk of genootschap op de hoogte

KerkgenootschapAls de overledene lid was van een kerk of andere levensbeschouwelijke organisatie, of wanneer dit voor uzelf belangrijk is, adviseren wij u deze zo snel mogelijk informeren. Zij kunnen zich dan voorbereiden op een eventuele uitvaartdienst of zorgen voor begeleiding in het rouwproces.

Stap 5: Uw wensen

Kleurrijke tafel in boomgaardMet degenen die zorg dragen voor het afscheid, gaan we bij elkaar zitten. Dat kunnen familieleden zijn, maar natuurlijk ook vrienden. Allereerst gaat het om de sfeer van het afscheid: wat past bij het leven van degene van wie u afscheid neemt? Hoe kan dit het beste tot uitdrukking komen? Heeft de overledene speciale wensen met u besproken? En wat is voor u als betrokkenen belangrijk?

De eerste praktische zaken kunnen dan vaak worden vastgesteld, zoals de dag van de uitvaart, de locatie voor het afscheid en voorkeur voor wel of geen rouwbezoek, aan huis of op een opbaarlocatie. Allemaal informatie die nodig is voor de rouwkaart, die meestal de volgende dag opgemaakt, gedrukt en verzonden wordt. Lees meer over een uitvaart regelen.