Checklist uitvaart

Checklist uitvaart: wat kunt u direct regelen?

  • Bij een overlijden thuis de huisarts of zijn/haar waarnemer bellen. Bij een overlijden in het ziekenhuis of zorgcentrum wordt de arts automatisch geïnformeerd
  • Vervolgens kunt u contact opnemen met een uitvaartverzorger.

Ellen Nooren uitvaartverzorging is dag en nacht, zeven dagen per week, bereikbaar via 06 – 22 44 88 77

Checklist uitvaart: wat kunt u opzoeken en klaarleggen?

  • U kunt nakijken of er een uitvaartverzekering is afgesloten en de polis(sen) van de uitvaartverzekering(en) klaarleggen
  • U kunt nakijken of de overledene lid was van een uitvaartvereniging en de eventuele polis(sen) hiervan klaarleggen
  • Uw trouwboekje, wanneer u het overlijden van uw partner hierin aangetekend wilt hebben
  • Een geldig identiteitsbewijs van de overledene (o.a. voor het BSN)
  • U kunt wellicht nagaan of er een testament of een wilsbeschikking is. De overledene kan in een testament mogelijk wensen voor de uitvaart opgenomen hebben
  • U kunt kleding klaarleggen voor opbaring van de overledene
  • Wanneer u over een adressenlijst beschikt, kunt u deze klaarleggen voor het versturen van de rouwkaarten – als u rouwkaarten wilt versturen.