Uw wensen

Met degenen die zorg dragen voor de vormgeving van het afscheid, gaan we in gesprek. Dit zijn meestal de familieleden maar kunnen natuurlijk ook vrienden zijn. Het gaat hierbij onder andere over sfeer en inhoud van het afscheid. Veel onderwerpen kunnen aan bod komen, afhankelijk van wat u wenst.

Wij ontzorgen u en leiden u door dit proces heen, van begin tot eind. Als u graag zelf een aantal taken voor uw rekening wilt nemen, dan doen wij een stapje terug – en kijken over uw schouder mee. We attenderen op wat mogelijk vergeten wordt en u heeft het aandeel in de organisatie van het afscheid op de manier zoals u dit wenst.

Hoe was het leven van degene van wie u afscheid neemt? Hoe kan dit passend en liefdevol tot uitdrukking gebracht worden? Heeft de overledene speciale wensen met u besproken waar u iets mee wilt en kunt doen? Heeft u zelf bepaalde wensen die u graag gerealiseerd wilt zien? In beginsel is alles mogelijk. Wij dragen desgewenst suggesties aan, u maakt de keuzes en bepaalt.

Yvonne en fotograaf

Overleg met de fotograaf, voorafgaand aan de afscheidsceremonie