Uw wensen

Wij hebben bijzondere wensen, zijn die allemaal te realiseren?

 

Met degenen die zorg dragen voor de vormgeving van het afscheid, gaan we in gesprek. Dit zijn meestal familieleden maar kunnen ook vrienden zijn. Het gaat hierbij onder andere over sfeer en inhoud van het afscheid en alles wat hiermee samengaat. Veel onderwerpen kunnen aan bod komen, afhankelijk van wat u wenst.

Wij ontzorgen u en leiden u door dit proces heen, van begin tot eind. Als u graag zelf een aantal taken voor uw rekening wilt nemen, dan doen wij een stapje terug – en kijken over uw schouder mee. We attenderen op wat mogelijk vergeten wordt en u heeft het aandeel in de organisatie van het afscheid op de manier zoals u dit wenst.

  • Hoe was het leven van degene van wie u afscheid neemt?
  • Hoe kan dit bij de invulling van het afscheid passend en liefdevol tot uitdrukking gebracht worden?
  • Heeft de overledene speciale wensen met u besproken waar u iets mee wilt doen?
  • Of heeft u zelf bepaalde wensen die u graag gerealiseerd wilt zien?

In beginsel is alles mogelijk. Wij dragen suggesties aan als u dit wilt en u maakt de keuzes en  bepaalt hoe het afscheid vorm krijgt.