Het belang van een testament

Het belang van een testament

De dood. We denken er liever niet over na maar soms is het toch goed om dit wel te doen. Naast het verdriet dat het overlijden van een dierbare meebrengt zijn er ook andere consequenties voor degenen die achterblijven. Voor de nabestaanden is het belangrijk om op een passende manier afscheid te nemen en het gevoel te hebben dat zij dit afscheid vormgaven zoals u dat zelf had gewild. Daarnaast is het fijn dat ook uw wensen voor na het overlijden en afscheid duidelijk zijn, uw nabestaanden kunnen zich zo richten op het verwerken van hun verlies. Met het opstellen van een testament wordt duidelijkheid en rust voor alle betrokkenen gecreëerd.

Erven & onterven

In een testament wordt vastgelegd wat er met uw bezittingen en schulden gebeurt na uw overlijden. Ook kan worden opgenomen wie de afwikkeling van uw nalatenschap op zich neemt, wie er voor uw kinderen gaat zorgen als beide ouders overlijden en wat er met uw digitale nalatenschap (social media accounts, digitale bestanden) moet gebeuren. Een testament is een beschrijving van uw wensen voor na uw overlijden.

Heeft u geen testament dan bepaalt de wet op basis van vaste regels hoe uw erfenis verdeeld wordt over uw meest na staande familieleden. Met een testament kunt u ook andere personen of bijvoorbeeld goede doelen aanwijzen als erfgenaam. Eventueel kunt u personen onterven alhoewel uw kinderen altijd recht houden op hun zogenoemde legitieme portie. Een legitieme portie is kleiner dan het wettelijk erfdeel en pas opeisbaar na overlijden van de langstlevende partner. Door het opstellen van een testament kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw partner het volledige zeggenschap houdt over de gezamenlijke woning.

Financieel voordeel

Door het opstellen van een testament kan er bespaard worden op de door uw erfgenamen te betalen erfbelasting. Het is bijvoorbeeld mogelijk de vrijstellingen die gelden voor de erfbelasting optimaal te benutten door niet alleen uw kinderen maar ook uw kleinkinderen rechtstreeks te laten erven. Eventueel wordt hiermee ook een tariefvoordeel gerealiseerd. Verder wordt vaak in een testament bepaald dat de kinderen wel erven van de eerst overleden ouder maar dat de nalatenschap van deze ouder in beheer en gebruik bij de langstlevende ouder of partner blijft tot diens overlijden of bijvoorbeeld diens opname in een verzorgingstehuis.

Uw wensen

Een testament is een uiterste wilsbeschikking waarin uw wensen worden vastgelegd. Het creëert duidelijkheid en zorgt voor een stukje ontzorgen van uw nabestaanden doordat ze zich niet hoeven af te vragen hoe u het graag gezien zou hebben. U kunt aangeven hoe uw erfenis verdeeld moet worden, wat uw wensen met betrekking tot bijvoorbeeld uw uitvaart, de voogdij voor uw kinderen of het beheer van social media accounts zijn.

Wilt u meer weten over hoe u een testament kunt opstellen? Neem dan gerust contact met ons op.

Heeft u vragen over een levenstestament? Lees dan de blog 'Het levenstestament'.