Cremeren, begraven, de wetenschap of anders

Op het moment dat het einde van een leven daar is, is het tijd om een keuze te maken over de manier waarop u afscheid nemen wilt van het overleden lichaam. Hierbij heeft u meerdere keuzes. U kunt uw voorkeur of expliciete wens vooraf kenbaar maken aan vrienden en familie zodat zij weten wat u wilt. Weet u niet waar te beginnen, lees dan onze checklist.

Er zijn meer mogelijkheden dan u wellicht denkt. Daarom zetten wij graag een aantal verschillende opties op een rij: begraven, cremeren, het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap, een zeemansgraf en de toekomstige optie van resomeren.

Begraven

Als u kiest voor begraven maakt u de keuze om uw lichaam in een kist of mand te laten begraven op een begraafplaats naar keuze. De uitgifte en kosten van een graf worden door de gemeente waar deze begraafplaats ligt, verzorgd en aangegeven. Uw uitvaartleider kan voor u bij de betreffende gemeente alle informatie opvragen die voor u van belang is en alle zaken voor u in orde maken.

Sommige begraafplaatsen zijn eigendom van een kerk of Stichting en worden daarmee ‘bijzondere begraafplaatsen’ genoemd, met eigen regelgeving. Ellen Nooren Uitvaartverzorging begeleidt u bij het uitzoeken en regelen van een graf op de door u gewenste locatie, wanneer u dat wilt.

Natuurbegraven

Vindt u begraven worden en opgaan in de natuur een mooie gedachte, dan kunt u kiezen voor begraven op een natuurbegraafplaats. Natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext is hiervan een bijvoorbeeld. Verder is er in de provincie Groningen natuurbegraafplaats Reiderwolde in Winschoten en sinds enige tijd in Drenthe ook natuurbegraafplaats De Velden in Zuidvelde.

Cremeren

Een andere keuze is het laten cremeren van het lichaam. Dit gebeurt altijd in een crematorium.
In AssenGroningenEelderwoldeHoogeveenMeppelEmmenStadskanaal en Drachten zijn onder andere crematoria.

De kosten voor een crematie zijn per crematorium verschillend. In de aula van het crematorium kan een afscheidsbijeenkomst gehouden worden, wat overigens niet verplicht is. De afscheidsbijeenkomst en de condoleance na afloop kunnen ook op een alternatieve locatie worden gehouden. Nabestaanden mogen de overledene, wanneer zij dit wensen, zelf naar de oven brengen of tot aan de ovenruimte begeleiden. U kunt alle wensen die u hierbij heeft, bespreken met uw uitvaartleider. Zij zal de wensen zo goed mogelijk vormgeven.

Lichaam aan de wetenschap

Lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap

Sommigen mensen vinden het meest passend om hun lichaam na overlijden ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Ellen Nooren Uitvaartverzorging staat u en uw familie graag bij. Wij hebben ervaring met de terbeschikkingstelling aan de wetenschap en weten hoe we dit voor u kunnen verzorgen. Bij deze keuze wordt het overleden lichaam binnen 24 uur na het moment van overlijden opgehaald. Het afscheid in het bijzijn van de overledene zal dus op zeer korte termijn moeten plaatsvinden, of u kunt ervoor kiezen om op een later tijdstip een afscheidsbijeenkomst te
organiseren. Zie ook: Hoe stel ik mijn lichaam ter beschikking aan de wetenschap?

Resomeren

Een redelijk nieuwe keuze om milieuvriendelijker met het overleden lichaam om te gaan, is resomeren. Op dit moment (september 2019) is resomeren in Nederland nog niet mogelijk, maar naar verwachting is dit een kwestie van tijd. Bij resomeren (ook wel hydrolyse genoemd) ontbindt een lichaam in drie uur tijd.

Bijna geen milieubelasting bij resomeren

Uit een onderzoek van TNO (augustus 2011) blijkt dat resomeren in vergelijking tot begraven of cremeren een significante milieubesparing oplevert. Volgens het TNO-onderzoek is de totale milieuimpact van begraven het grootst, gevolgd door cremeren. De totale milieu-impact bij resomeren is veel kleiner.

Door middel van de blogs op onze website houden we u graag op de hoogte van de voortgang op het gebied van mogelijkheid tot resomeren.

De Wet op de Lijkbezorging staat (nog) geen andere bestemmingen toe dan begraven, cremeren en de terbeschikkingstelling aan de wetenschap. En in bijzondere gevallen, bij overlijden op open zee en wanneer het stoffelijk overschot niet bewaard en aan wal gebracht kan worden, het zeemansgraf.

Zeemansgraf

Heeft u een bijzondere band met de zee en zou u graag een zeemansgraf willen? Dit is in de Nederlandse wateren helaas niet mogelijk. Wel is het mogelijk om redelijk nabij, in de buurt van Engeland, een zeemansgraf te krijgen. Bij een zeemansgraf wordt uw lichaam op volle zee te water gelaten. Een van die plaatsen is het Isle of Wight. Ellen Nooren Uitvaartverzorging kan een zeemansgraf voor u verzorgen, in het geval dit uw laatste wens is. Ook een maritiem afscheid is altijd een bijzonder en gedenkwaardig moment waarbij uiteraard ook een ceremonie mogelijk is. U ontvangt achteraf een maritieme kaart met de officiële zeemansgrafverklaring. Hierop staan de positie, het schip, datum en tijdstip van het zeemansgraf vermeldt.

 

 

Welke keuze u ook maakt, Ellen Nooren Uitvaartverzorging denkt graag met u mee om de uitvaart van uw dierbare goed georganiseerd, persoonlijk en geheel naar uw wens te laten verlopen. Zodat het afscheid in alle gevallen een onvergetelijke, liefdevolle herinnering wordt.