December - een moeilijke maand voor mensen die een geliefde hebben verloren

De maand december is voor veel mensen een maand van uitersten. Deze tijd kenmerkt zich immers door donkere dagen, ‘witte wieven’, guur en onstuimig weer. Maar daarnaast is er ook het feest van het licht, samen rond de kerstboom en kaarsen die in veel huizen branden. Juist in deze donkere periode mist u geliefden of dierbaren die u in het afgelopen jaar (of eerder) ontvallen zijn.

Tijdens de decemberfeesten met familie en vrienden die door menigeen uitgebreid worden gevierd vallen de lege plekken op. Die speciale stoel waar Ma altijd zat of die bijzondere plaats aan tafel waar jullie neefje zijn laatste kerstmaaltijd at. Dat kan erg pijnlijk zijn. Het gemis van uw geliefde(n) in deze sfeervolle tijd waar we veel binnen zijn, de haard aanmaken, kaarsjes aansteken en met vrienden en familie samen zijn, komt juist dan extra hard binnen. Hoe gaan we om met rouw tijdens de feestdagen?

Rituelen bij rouw

Sommige mensen vinden het fijn om in de maand december een herdenkingsplekje in te richten voor de geliefde die ze zo missen. Een voorwerp dat past bij de overledene, met daarbij een kaarsje, een foto. Een mini kerstboompje bij de foto van mama of een kaars in een windlicht die de kerstnacht brandt, op het graf van een geliefde. Het kan heel eenvoudig zijn. Een ander mooi ritueel kan zijn om ieder die aan de kersttafel aanschuift een voorwerp of tekst mee te laten nemen dat hen herinnert aan de overledene. Dat kan iets zijn wat zij ooit van de geliefde of dierbare gekregen of gehoord hebben, het kan van alles zijn. Tijdens de maaltijd kunt u dan met elkaar delen waarom u dit voorwerp of deze tekst meenam en vanzelf worden herinneringen en daarmee vaak ook gevoelens, gedeeld. Als u dat wilt.

Bij Oud & Nieuw kan een ritueel worden gehouden op een bijzondere plek die past bij de dierbare geliefde, vriend(in) of het kind dat gemist wordt. Zoals het oplaten van een wensballon. Misschien bij een favoriet bankje in het bos, een speelplaats of nabij een kerk. Luisterde de overledene graag naar een bepaalde muzikant, popgroep of klassiek muziekstuk? Dan kunt u dit samen beluisteren of door een bevriende muzikant laten spelen. Om het verlies te verwerken, wordt het vaak als troostrijk en zelfs helend ervaren om verdriet te delen tijdens deze decemberdagen. Op welke manier, dat maakt in feite niet zoveel uit. Het gaat om de manier die bij u en uw familie past.

Herdenken

Als u gelooft in een leven na de dood, kan het gevoel van verlies van een geliefde anders zijn. Sommige mensen geloven in de hemel, anderen in reïncarnatie. En er zijn ook mensen die denken dat alles ophoudt na de dood. Dit geloof bepaalt mede hoe we omgaan met verlies. De een verstopt zichzelf het liefst in huis, met de gordijnen dicht en sluit de wereld buiten. De ander heeft juist behoefte aan het delen van verhalen en herinneringen. En alles is goed. Iedere mens rouwt verschillend. Genieten, het leven vieren, voelt soms ongepast na een overlijden. Misschien helpt het om te denken aan de overledene. Wat had hij of zij voor jou of jullie familie graag gewenst in deze situatie?

Bezinning

Het samenzijn met geliefden, familie, vrienden of buren die uw overleden partner, familielid of kind goed hebben gekend, is vaak fijn. Met hen kunt u in de meeste gevallen vrij praten over hoe lastig deze feestdagen kunnen zijn. U mag feesten, vrolijk zijn en het goed hebben met elkaar. Maar voel u tegelijkertijd niet verplicht. In de wintertijd, en speciaal tijdens deze ‘feestdagen’, mag er ook ruimte zijn voor stilte en bezinning. Wetende dat in deze tijd in de grond alles slaapt en straks in de lente takken weer uitlopen en bloemen opbloeien.

Heel veel sterkte in deze maand voor ieder die dit nodig heeft.

Ellen Nooren