Het levenstestament

Het leven. Het is zo mooi, vooral als u er van kunt genieten. Dit is echter niet voor een ieder vanzelfsprekend. Van de ene dag op de andere dag kan het leven door verschillende omstandigheden er zomaar heel anders uitzien. Een ziekte of ongeluk kan er voor zorgen dat uw wereld ineens op zijn kop staat. Waar u eerst zelf de regie in handen had, bent u nu afhankelijk van anderen. Uw hersenen functioneren niet meer zoals eerst. Wanneer u niet meer kan beslissen over uw eigen gezondheid, de gegeven informatie die u krijgt over uw zorg niet meer begrijpt en de voor en nadelen van een behandeling niet meer kunt afwegen, kan een arts u wilsonbekwaam verklaren. Hierdoor wordt u voor diverse beslissingen volledig afhankelijk van anderen. Met een levenstestament bepaalt u van wie u dan afhankelijk wordt.

Het verschil tussen een levenstestament en een ‘normaal’ testament

Een testament is een beschrijving van de verdeling van de erfenis van uw eigendommen, spaartegoeden en eventuele schulden. Daarnaast kunnen er in een testament diverse wensen opgenomen worden met betrekking tot het overlijden. Dit testament komt pas bij het overlijden in beeld. Voor die tijd kunnen betrokkenen hier niets mee. Een levenstestament echter, is een testament voor 'tijdens het leven'. Hierin bepaalt u wie beslissingen mag nemen over uw vermogen en andere zaken wanneer u hier zelf niet meer toe in staat bent. U kunt wilsonbekwaam worden door bijvoorbeeld een ziekte, dementie of ongeluk.

Waarom een levenstestament?

Wanneer er sprake is van een verklaring van wilsonbekwaamheid worden er wettelijke beschermingsmaatregelen opgesteld die de wilsonbekwame moeten beschermen. Zo wijst de kantonrechter bijvoorbeeld iemand aan die uw financiële en medische belangen gaat behartigen. Dit kan iemand zijn die u zelf liever niet had uitgekozen. De rechter bepaalt hiermee eigenlijk wie er voor ú beslissingen neemt. In deze beslissingen heeft de uitgekozen persoon de regie over u, en uw leven. Hij of zij kan hiermee ook beslissingen nemen die u niet zonder meer ten goede komen. Zo kan hij of zij bijvoorbeeld besluiten nemen over uw gezondheid en eventuele behandelingen. Verder kan het ook zo zijn dat de rechter u niet meer als handelingsbekwaam verklaart. Hiermee wordt u dan onder curatele gesteld, wat inhoudt dat uw geen beslissingen meer kunt nemen zonder de toestemming van uw curator. Hier vallen ook beslissingen onder met betrekking tot uw financieel vermogen. Let op: wanneer uw getrouwd bent betekent dit niet dat uw echtgenoot automatisch als gevolmachtigde voor het behartigen van uw belangen wordt uitgekozen.

Met een levenstestament zorgt u ervoor dat u de regie in handen houdt. In een levenstestament kunt u aangeven wie uw belangen mogen behartigen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Daarnaast kunnen in een levenstestament ook personen aangegeven worden die juist niet uw belangen mogen behartigen. De rechter volgt het levenstestament als leidraad bij bepaling van de belangenbehartiger. Wilt u er zeker van zijn dat er voor u gezorgd wordt door de door uw gewenste personen? Stel dan vandaag nog uw levenstestament op. Hiermee bepaalt u dat de personen waarvan u wilt dat zij voor u zorgen, voor u kúnnen gaan zorgen. Daarnaast biedt u de door u  gewenste personen hiermee de kans om voor u te zorgen en beslissingen over u te nemen. Advies nodig over een levenstestament? Neem gerust contact met ons op.

Wilt u meer weten over het testament? Lees dan onze blog 'Het belang van een testament'.