Uitvaartverzekering, -vereniging of sparen?

”Mijn uitvaart is geregeld, want ik heb een verzekering afgesloten” aldus een meneer die we onlangs spraken. Is het werkelijk zo dat uw familie van alle zorgen af is en niets meer hoeft te betalen als u overlijdt?

Het belangrijkste als het gaat over uitvaartverzekeringen en de verzorging van de uitvaart, is: ú beslist wie de uitvaart voor u verzorgt, óók als u elders verzekerd bent. Het maakt niet uit welke verzekering u heeft of bij wie u verzekerd bent. Of dit een kapitaalverzekering, een deposito of een verzekering in natura is. U bent niet verplicht de verzekeraar uw uitvaart te laten verzorgen. U gebruikt de verzekering voor de betaling van de uitvaartnota. 

Wij kunnen ons voorstellen dat u door de veelheid aan informatie door de bomen het bos niet meer ziet. Waar doet u goed aan, wat past bij u?

Kapitaalverzekering

Bij het afsluiten van een kapitaalverzekering betaalt u maandelijks een bedrag aan premie of kunt u het benodigde bedrag storten als koopsom. Op het moment van overlijden wordt het bedrag door de verzekeringsmaatschappij in één keer uitbetaald. In dit geval bent u geheel vrij in de keuze van een uitvaartondernemer.

Ellen Nooren Uitvaartverzorging

Heeft u vragen over de uitvaartverzekering?

Neemt u dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen

Natura-, diensten- of pakketverzekering

Bij een natura- of pakketverzekering verzekert u zich voor een standaardpakket dat vastligt, zoals een standaard uitvaartkist, standaard rouwkaart en soms meer elementen waarop u (echter) geen invloed hebt. Deze keuzes liggen hierbij grotendeels vast. Het dienstenpakket
verschilt per verzekeraar en per pakket waarvoor u zelf inhoudelijk kiest (of lang geleden gekozen hebt). Voor afwijkende wensen, bijvoorbeeld een andere uitvaartkist, moet worden bijbetaald. Diensten die niet worden afgenomen, worden over het algemeen niet (geheel) gecompenseerd. Bij deze verzekeringsvorm wordt vaak samengewerkt met een
uitvaartondernemer die contractueel verbonden is aan de maatschappij waar u uw verzekering heeft afgesloten.
Als bij dit soort verzekering uw voorkeur uitgaat naar een andere uitvaartondernemer, wordt doorgaans een bedrag uitgekeerd dat vrijwel altijd lager is dan het bedrag van de waarde van het dienstenpakket. Echter, door besparingen die wij voor u mogelijk kunnen realiseren, zijn de uiteindelijke kosten van de betreffende uitvaart uiteindelijk vaak gelijk, of bij uitgebreide uitvaarten mogelijk zelfs lager, dan wanneer u de uitvaart laat verzorgen door de gecontracteerde uitvaartbegeleider van uw verzekeraar.

Deposito

Ook kunt u een bepaald bedrag vastzetten middels een zogenaamd deposito. De hoogte van het bedrag, dat doorgaans éénmalig wordt gestort, kunt u zelf bepalen of in overleg met een hiervoor gespecialiseerde verzekeringsadviseur. Als u dit wenst, kunnen wij voorafgaand
hieraan met u de wensen voor de uitvaart in kaart brengen en een gespecificeerde indicatie afgeven van de te verwachten kosten voor de crematie of begrafenis.

Uitvaartverenigingen

In veel dorpen, met name in Noord-Nederland, bestaan nog uitvaartverenigingen. Deze verenigingen bestaan al vele (soms meer dan 100) jaren. Zij zijn ontstaan uit het zogeheten ‘noaberschap’. Het is verschillend per vereniging welk bedrag men in geval van overlijden ontvangt en ook wat de hoogte is van de jaarlijks te betalen premie voor het lidmaatschap.
Meestal dekt het lidmaatschap niet alle kosten en is het mogelijk om bijvoorbeeld een geldbedrag bij te verzekeren via een uitvaartverzekeraar. De uitvaartverenigingen werken doorgaans contractueel samen met een vaste uitvaartbegeleider en werken per uitvaart doorgaans op dezelfde manier. Wanneer het uw voorkeur heeft om met een andere uitvaartondernemer samen te werken, is het belangrijk om dit vooraf met de betreffende uitvaartvereniging te bespreken. Uitvaartverenigingen gaan hier verschillend mee om.
Variërend van in het geheel niet overgaan tot het uitkeren van de vergoeding wanneer u afwijkt van het reglement, tot uitkering van het gehele bedrag waarop u recht heeft, door de meer eigentijdse uitvaartverenigingen.

Zelf sparen

De meest eenvoudige en goedkope vorm is om zelf geld op een spaarrekening zetten, als u daarvoor de mogelijkheid hebt.

Het gaat om wat bij u past. Meer informatie over uitvaartverzekeringen en -maatschappijen.
U bent altijd vrij in uw keuze voor een uitvaartondernemer. Wilt u weten wat dit voor u en uw verzekering of lidmaatschap betekent?

Belt u ons dan voor een afspraak op 06 – 22 44 88 77.

Of stuur een e-mail naar info@ellennooren.nl.

Wij zijn als uitvaartorganisatie geheel onafhankelijk van alle verzekeraars en geven u graag een vrijblijvend advies.