De onnatuurlijke dood

Als nabestaande krijgt u soms te maken met een afscheid na onnatuurlijke doodsoorzaak. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld zelfdoding, moord of een dodelijk verkeersongeval. Dit plotselinge verlies van een familielid of anderszins dierbare is in veel gevallen extra pijnlijk. Het is vaak een heel andere situatie dan wanneer u na ziekte of ouderdom een geliefde verliest.

Uitvaart na zelfdoding, moord of een dodelijk verkeersongeval

Een dergelijke gebeurtenis zal veel vragen oproepen en heeft doorgaans grote impact op uw leven. Had ik er nog iets aan kunnen doen? Wat is er precies gebeurd? Waarom wist ik hier niets van? U wordt geconfronteerd met uiteenlopende emoties zoals ongeloof, angst, verdriet en misschien ook wraakgevoelens tegenover de dader(s).

Na een onnatuurlijke doodsoorzaak kunt u als nabestaande in de meeste gevallen niet meteen een uitvaart regelen. U krijgt in vrijwel alle gevallen eerst te maken met politie of recherche (familierechercheur) en eventueel slachtofferhulp. Door de onderzoeken rondom de onnatuurlijke doodsoorzaak duurt het proces van afscheid nemen doorgaans langer. Het is zelfs mogelijk dat u en uw familie ongewenst aandacht in de (sociale) media krijgen. Dit zijn lastige situaties waarin wij als uitvaartbegeleiders u kunnen ondersteunen.

Vaak wordt, om te beginnen uitstel aangevraagd voor de uiterste datum waarop het overleden lichaam gecremeerd of begraven moet worden. Met behulp van lichte balseming (thanatopraxie) eventueel gecombineerd met reconstructie van het overleden lichaam, kan veel worden gedaan om op een goede manier afscheid van uw overleden dierbare te kunnen nemen. Juist ook na moord, zelfdoding of een dodelijk verkeersongeluk. Wij werken samen met professionals die hiermee veel ervaring hebben.

Deskundigheid

Ellen Nooren Uitvaartverzorging heeft meerdere uitvaarten verzorgd in deze situaties, waardoor wij voorbereid zijn op de details die anders zijn dan bij een ‘normale’ uitvaart. Wij zijn bekend met aspecten zoals terugkeer vanuit het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag, repatriëring, contact met politie en/of recherche, de familierechercheur en het werken met slachtofferhulp. Wij staan u hierbij zowel in praktisch als emotioneel opzicht bij, wanneer u dit wenst.

Afscheid nemen van een dierbare die op een onnatuurlijke wijze is overleden vraagt om gespecialiseerde, deskundige en zeer persoonlijke begeleiding.

Niet alleen specifieke praktische zaken moeten geregeld worden, ook de bijzondere, bij de situatie behorende emoties mogen gedeeld worden en hiervoor moet ruimte kunnen zijn bij het afscheid. Als u dat wenst.

Ook bij een totaal onverwacht einde van het leven van uw dierbare staat compassie, professionaliteit en begrip centraal bij onze uitvaartbegeleiding.

U kunt te allen tijde een beroep op ons doen of vragen om nadere informatie. M 06 – 22 44 88 77