Wat is thanatopraxie?

Thanatopraxie, ofwel lichte balseming van een overledene, is een nog vrij nieuwe discipline binnen de uitvaartbranche. Het is een specialistische behandeling die alleen mag worden uitgevoerd door gediplomeerde thanatopracteurs. Een aantal mensen heeft wel eens gehoord dat (lichte) balseming van een overleden lichaam mogelijk is. Misschien heeft u meegemaakt dat een naaste of bekende van u in het buitenland is overleden. In die situatie wordt het lichaam gebalsemd, omdat er vaak een lange tijd zit tussen overlijden, overbrengen (repatriëren) naar Nederland en de uitvaart. Deze vorm van balseming is een zwaardere vorm van balseming dan die toegepast wordt bij thanatopraxie. Sinds 1 januari 2010 is het in Nederland toegestaan een lichaam tijdelijk licht te balsemen. Dit heeft te maken met het feit dat de tijdsduur tussen overlijden en de uitvaart nu langer mag zijn dan vijf dagen: dit is zes werkdagen geworden. Een uitvaart kan nu in principe plaatsvinden op de zesde werkdag na het overlijden. Wanneer iemand overlijdt op zondag zou de uitvaart uiterlijk de dinsdag in de week erna kunnen plaatsvinden. In dit voorbeeld zijn er dan negen dagen te overbruggen.

Wat houdt tijdelijke balseming in?

Tijdelijke balseming is het inbrengen van een vloeistof in het lichaam, waardoor het lichaam van binnenuit geconserveerd wordt en de conditie van het lichaam in de meeste gevallen acht à tien dagen goed blijft. Koeling van het lichaam is dan niet nodig. De conserverende vloeistof wordt o.a. in het bloedvatenstelsel van het lichaam gebracht. Deze behandeling kan zowel op locatie (bijvoorbeeld in een ziekenhuis) alsook op het thuisadres worden uitgevoerd. N.B. thanatopraxie is geen cosmetische behandeling, al wordt het lichaam in vrijwel alle gevallen wel mooier om te zien. Verkleuringen van de huid (zoals blauwe plekken) krijgen vaak weer de gebruikelijke huidskleur.

Wel of niet?

Een groot voordeel van thanatopraxie is dat het lichaam in alle rust en zonder (hinderlijk) geluid van koeling, thuis opgebaard kan worden. Er hoeft geen koeling ingezet te worden en het lichaam neemt de temperatuur van de omgeving aan. De overledene blijft er vrijwel in alle gevallen langere tijd goed uitzien en er is minder kans op verkleuringen van de huid. Met name ook voor opbaringen waar (jongere) kinderen bij betrokken zijn, kan dit een groot voordeel zijn. Ook in situaties waarbij sprake is van bepaalde aandoeningen van het lichaam, zoals bijvoorbeeld ascites (vochtvorming in de buik), kan met inzet van thanatopraxie de overledene vaak beduidend langer worden opgebaard dan met inzet van reguliere koeling. Thanatopraxie maakt de overledene als het ware zachter. Het lichaam van de overledene is makkelijker aan te raken, het lijkt meer op zichzelf. Dit alles kan helpen bij goed afscheid nemen van de overledene. De vraag die je vervolgens kunt stellen, is: Wat is goed afscheid nemen? Is het belangrijk dat iemand makkelijker aan te raken is en er gedurende de periode van opbaring nog relatief goed uitziet? Of helpt het juist om te zien dat het lichaam veel sneller minder mooi wordt en letterlijk ijskoud aanvoelt? Wat beter is voor het proces van loslaten dat voorafgaat aan het cremeren of begraven van het lichaam, dat bepaalt uzelf. Het antwoord op die vraag, de afweging die u maakt is persoonlijk. Iedere situatie is weer anders, iedere nabestaande is anders. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@ellennooren.nl of 06 – 22 44 88 77.